Horst dagbesteding

De Horst dagbesteding

De Horst is het centrum voor dagbesteding voor ouderen uit Zuidlaren (Drenthe) en omgeving. Ze wonen zelfstandig, maar hebben ondersteuning nodig in het leven van alledag.

Is De Horst geschikt voor u?

Dagbesteding De Horst is geschikt voor mensen, die problemen hebben door het ouder worden. De oorzaak kan zijn (beginnende) dementie, maar ook psychische problemen. Soms komen daar lichamelijke klachten bij.

We ondersteunen u om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Bezoek aan De Horst kan ook helpen om u minder eenzaam te voelen en de dag zinvol in te vullen. Voor de mantelzorger of partner kan bezoek aan De Horst een taakverlichting zijn.

U kunt de dagbesteding ook bezoeken als u op de wachtlijst staat voor opname in een verpleeghuis. Een andere mogelijkheid is logeren in de Enk. De Horst bevindt zich in hetzelfde gebouw als verpleeghuis de Enk.

Wat en hoe in De Horst

U komt één of meer dagdelen per week naar De Horst. In een huiselijke omgeving brengt u op een prettige manier uw dag door. U kunt meedoen aan groepsactiviteiten. Er is ook veel ruimte om bezig te zijn met eigen hobby’s. Het gaat erom, dat u het naar de zin heeft. Mensen met geheugenproblemen hebben behoefte aan een vaste structuur. Het programma is daarop aangepast. De koffie en maaltijd zijn vaste onderdelen van de dag.

De Horst bevindt zich in verpleeghuis De Enk en heeft een eigen ingang. Bezoekers kunnen gebruik maken van de faciliteiten in De Enk. Op de dagbesteding is altijd een professionele begeleider aanwezig. Daarnaast zijn er vrijwilligers, die meehelpen bij activiteiten. Rondom het gebouw is een grote tuin, die bezoekers voor een deel zelf onderhouden.

Over dagbesteding vindt u hier meer informatie.

Als de stap naar een wekelijks bezoek nog te groot is, kunnen we u tijdelijk thuis begeleiden. Zo kunt u na enige tijd meedoen aan de activiteiten op de dagbesteding.

De Horst is één van de organisatoren van het Alzheimer Cafë Zuidlaren. Iedere derde woensdagavond van de maand (behalve in de zomer) is er een interessante themabijeenkomst en gelegenheid voor ontmoeting. Iedereen die geïnteresseerd is in de ziekte dementie is welkom. Meer informatie vindt u op de website van Alzheimer Nederland

 

Cliënten-/familieraad De Horst en De Enk

De Horst heeft samen met De Enk een familie-/cliëntenraad, die de gemeenschappelijke belangen van de bewoners behartigt. De raad denkt mee, praat mee en adviseert over de dagelijkse gang van zaken en het beleid. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leiding. Dignis is hier blij mee, want we hechten veel belang aan de mening en adviezen van de cliënten en hun naasten.

Zijn er zaken die betrekking hebben op meerdere bezoekers en die u graag onder de aandacht wilt brengen of waar u opmerkingen over heeft? Heeft u suggesties? Laat het de cliëntenraad weten, per e-mail familieraad.deenk@lentis.nl of neem contact op met de voorzitter de heer Eef Drost. Hij is bereikbaar via de receptie, telefoon (050) 409 77 77. Indien gewenst wordt u vraag/suggestie vertrouwelijk behandeld.

Familienet

Cliënten en familieleden kunnen gebruik maken van het Familienet. Dit is een combinatie van e-mail en social media. De cliënt krijgt een eigen pagina. Familie en medewerkers vullen deze pagina met berichten, foto’s en documenten en kunnen daarop reageren. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een eenvoudige agenda. De persoonlijke pagina is alleen te openen door de cliënt en familie met een inlogcode. Het gebruik van Familienet is eenvoudig, ook voor mensen met geen of weinig ervaring in computergebruik. Deelname is gratis.

Cliënten en hun naasten die gebruik maken van het Familienet, zijn er enthousiast over. Ze voelen zich veel meer betrokken. De medewerkers waarderen ook het gebruik van Familienet. Het is gemakkelijk om informatie te geven, het wederzijds begrip groeit. Familienet is geen vervanging van de persoonlijke contacten. Gesprekken met de cliënt en familie blijven plaatsvinden en ook is er telefonisch contact.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Zwarts, projectbeheerder Familienet, e-mail Erik Zwarts. Hij is telefonisch te bereiken via de receptie van de Enk, telefoon (050) 409 77 77.

Voor het gebruik van Familienet kunt u ook kijken op de website van Familienet

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u eens langskomen om kennis te maken? Neemt u dan contact op met de medewerkers van De Horst. U kunt ons bellen, telefoon (050) 4097332 en mailen: dagbehandeling.deenk@lentis.nl. U bent van harte welkom.

We zijn geopend van maandag tot en met vrijdag, van 8:30 uur tot 16:30 uur. Bezoekers zijn welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Veelgestelde vragen

Veel vragen zijn ons al eens gesteld. We hebben ze op een rij gezet, met de antwoorden. Als u een andere vraag heeft of meer informatie wilt, kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers van De Horst. Lees meer

 

Aanmelden en kosten

Aanmelden en indicatie

Om gebruik te maken van de dagbesteding heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een indicatie kunt u aanvragen met het aanmeldformulier op de website van het CIZ. Uw huisarts of de medewerker van team290 kan de indicatie ook voor u aanvragen.

Kosten en eigen bijdrage

Een groot deel van de kosten wordt vergoed. U betaalt wel een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen. Het Centraal Administratiekantoor berekent en int de bijdrage. Op de website vindt u een rekenmodule, waar u uw eigen gegevens kunt invullen. Zie de website van het CAK voor meer informatie en het telefoonnummer.

Voor de warme maaltijd betaalt u ook een vaste eigen bijdrage. De hoogte is afhankelijk van de indicatie.  Daarnaast vragen we voor bijzondere uitgaven zoals een aantal activiteiten en uitstapjes een kleine bijdrage. U ontvangt een nota voor deze uitgaven.

Vervoer en vervoerskosten

Vervoer van en naar huis met een (rolstoel) taxibus is mogelijk.  Daarvoor is wel een indicatie nodig, die u kunt aanvragen bij het CIZ of de gemeente. Bij de meeste indicaties voor dagbesteding is vervoer inbegrepen. Dan worden de kosten voor een deel vergoed.

U kunt ook met eigen vervoer, zoals fiets of auto komen. Overlegt u dat wel van tevoren met het team van De Horst. Daarnaast is het mogelijk dat uw naaste u brengt of haalt.

PGB

U kunt met een Persoonsgebonden Budget (PGB) terecht bij De Horst. Hiervoor sluiten we een zorgovereenkomst met u af. U regelt dan zelf het vervoer, vanuit de PGB.

#
Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis