dames zitten buiten.header Verzorgingshuis bijgesneden 2

Jaarverslag Vrienden van Dignis

In het jaarverslag kunt u lezen hoe de Stichting Vrienden van Dignis haar gelden besteedt. U vindt er ook een overzicht van de giften en donaties die we hebben ontvangen en een toelichting op de werkzaamheden van het bestuur.

Het jaar 2017 voor de Vrienden van Dignis

In 2017 heeft de Vriendenstichting weer een aantal activiteiten op diverse Dignis locaties financieel kunnen ondersteunen. De bestemmingen zijn divers, van duo-fietsen en belevenistafels tot een optreden van een clownsduo en een high tea.

 

Uitgaven

De Vriendenstichting heeft in 2017 ruim € 44.000 aan subsidies uitgegeven. We hadden een bedrag van € 70.000 voor subsidies gereserveerd. Een deel daarvan is niet uitgegeven, omdat een aantal  aanvragen is gefinancieerd door het project ‘Een mooie dag’ van de Stichting Dignis.

2017 Uitgaven voor locaties
Enk clowns optredens
windscherm (medefinanciering)
tandem
fietstaxi bij fietsvierdaagse totaal 4.855,07
Bernlef Vrijwilligers kerstdiner (bijdrage) 50,00
Veldspaat duo-fiets
clowns optredens totaal 6.734,50
Heymanscentrum Twee belevenistafels (medefinanciering) 8.912,99
(NB 4.794 wordt teruggestort; tafel
is gefinancieerd door ‘mooie dag’
Duinstee Belevenistafel 7.803,77
Gabriël kerstdiner
circus 2.000,00
Hamrikheem familiedag 190,45
Totaal 30.546,78

Inkomsten

De Vriendenstichting ontvangt gelden van donateurs en eenmalige giften. Gelden kunnen geoormerkt worden voor een locatie. In 2017 gebeurde dat voor het Heymanscentrum, Veldspaat en Blauwbörgje ieder voor een bedrag van € 50. De Enk heeft veel cofinanciering geregeld bij andere fondsen en heeft meerdere geoormerkte donaties ontvangen voor de aanschaf van een belevenistafel; in totaal € 3.612,50. Daarnaast doneert de Protestants Christelijke Stichting Financiële Ondersteuning jaarlijks een bedrag voor de locaties in de stad Groningen.

Resultaat

Het startkapitaal op 1 januari 2017 was € 384.899,95. Op 31 december was dit € 357.880,21.

Stichting Vrienden Dignis.Jaarverslag 2017

Veldspaat belevenistafel

Vrienden voor vrijwilligers

Bij Dignis zijn circa 750 vrijwilligers actief. Zij zetten zich op zeer diverse terreinen in voor het welzijn van bewoners en cliënten. Van de Vriendenstichting ontvangen ze jaarlijks een presentje. In 2017 was dat een medaille, die thuis werd bezorgd rond Koningsdag met een oorkonde en een tegoedbon voor een Groninger koek.

Vriendenbus

De Vriendenstichting leaset de Vriendenbus van het Nationaal Ouderenfonds. Bewoners, cliënten en hun familieleden kunnen er uitstapjes mee maken. Dat gebeurde ook in 2017 regelmatig, zoals bij voorbeeld bezoek aan een museum of tuincentrum of een rondrit door de provincie. Passagiers betalen een bedrag van 2 euro voor de hele reis. Behalve deze inkomsten ontvangt de Vriendenstichting donaties en giften. In het afgelopen jaar ontvingen we ruim 8.000 euro aan giften en ritprijzen. De kosten maken we met name voor de brandstof en de lease. De onderhoudskosten zijn gering.

Kosten en opbrengsten Vriendenbus
inkomsten uitgaven
donatie 5.505,00 leasecontract 7.641,12
incasso 817,5 brandstof 2.456,13
kas 2.105,00 onderhoud 1.072,21
totaal 8.427,50 11.169,46
resultaat -2.741,96
De Vriendenbus in cijfers en een toelichting
Omschrijving Aantal Opmerkingen
Aantal ritten 191 Grootste afnemers:
Heymanscentrum 27%
Veldspaat en Enk 16%
Giften € 8.427,50 Waarvan € 2.134,40 rechtstreeks aan de chauffeurs betaald
Giften per rit € 11,17 = € 2.134,40 / 191 ritten
Passagiers 687
Passagiers per rit 3,6 = 687 p / 191 ritten
Kilometers 19.151
Kilometers per rit 100,27 = 19.151 km / 191 ritten
Getankte liters brandstof 1.907,67
Brandstof verbruik 01:10,0 = 1.907,67 liter /19.151 km

 

 

 

 

 

Bestuurswerkzaamheden

Het bestuur kwam in 2017 vier keer bijeen voor de beoordeling van de aanvragen en besluitvorming van de verdeling van de gelden. Het bestuur kan voor haar werkzaamheden gebruik maken van de faciliteiten van een Dignis locatie en secretariële ondersteuning van een Dignis medewerker. De overheadkosten bedroegen in 2017 in totaal € 1.177,84, dat is 2,5% van de totale uitgaven.

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis