huy-phan-QCF2ykBsC2I-unsplash

Update 25-06: Reguliere bezoektijden

Ook de versoepeling van het bezoekbeleid vanaf 15 juni verloopt goed. De meeste bezoekers houden zich aan de regels en dat is heel fijn. U heeft daardoor meegeholpen om het op onze locaties zowel voor de bewoners/cliënten als voor het bezoek en de medewerkers veilig te houden. Dank u wel! Vanaf vrijdag 26 juni gaan alle locaties van Dignis over naar een verdere versoepeling van het bezoekbeleid.

Dignis hecht groot belang aan de gezondheid van bewoners, cliënten, bezoek en medewerkers. Lees daarom de onderstaande informatie zorgvuldig door. Zo zorgen we er samen met u voor dat uw ontmoeting zo veilig mogelijk is. Laten we er met elkaar voor zorgen dat het voor iedereen veilig blijft.

Algemeen

  • U volgt de looproute zoals aangegeven. Let u daarbij op de 1,5 meter afstand;
  • U kunt meteen schone was meenemen en vuile was mee naar huis nemen;
  • We kunnen geen huisdieren of zelf klaargemaakte consumpties toelaten. Wel kunt u verpakte cadeautjes meenemen. Bijvoorbeeld chocolaatjes in doosje of zakje, of een bloemetje;
  • Als u iets wilt nabespreken met een (zorg)medewerker, bijvoorbeeld hoe het bezoek is gegaan, dan kan dit telefonisch na het bezoek. Benader daarom niet de verzorging tijdens uw bezoek.

Bezoekregeling vanaf 26-06

1. Bezoek: Alle locaties gaan open voor bezoek en de bezoektijden vervallen. Er kunnen maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd op bezoek komen bij de bewoner/cliënt op de eigen kamer (niet in de gemeenschappelijke huiskamer). Dit omdat we anderhalve meter afstand moeten kunnen houden.

2. Screen uzelf: Wij verzoeken u om thuis na te gaan of het wel veilig is dat u op bezoek komt. Kom niet op bezoek bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en lichte hoest. Temperatuur uzelf en kom niet op bezoek bij verhoging (vanaf 37,5 graden Celsius) of koorts. Ziek eerst uit. Wij zijn verantwoordelijk voor elkaars gezondheid.

3. Anderhalve meter: Net als in de rest van de Nederland hanteren wij bij Dignis zowel binnen als op de terrassen van onze verpleeghuizen de
anderhalve meter afstand. Wij wijzen u erop dat de anderhalve meter afstand op dit moment in Nederland overal verplicht is voor mensen die niet uit eenzelfde huishouden komen. Zorg voor elkaar en houd 1,5 meter afstand!

4. Hygiëne: Bij het binnengaan van onze locaties blijft u uw handen desinfecteren.

5. Voordeur: Er vindt geen screening meer plaats aan de voordeur. Wel liggen er bij de voordeur mondkapjes. Wij adviseren u deze te gebruiken.

6. Bezoekboek: Wij vragen u bij binnenkomst uw naam, de naam van de bewoner/cliënt waar u voor komt en de datum te noteren. Dit is noodzakelijk omdat er bij een besmetting traceeronderzoek door de GGD mogelijk moet zijn. Wij moeten dan weten wie wanneer bij wie op bezoek is geweest. De gegevens worden na 3 weken vernietigd.

7. Naar buiten gaan: Ga lekker samen naar buiten indien dit mogelijk is. Vermijd hierbij wel de drukke plekken zoals winkelcentra en terrasjes. Geef elkaar ook buiten de ruimte. Blijf dus niet te dicht bij de voordeur van de locatie rondlopen.

Ten slotte

  • Als er een besmette bewoner op een etage of woning is volgen wij het adviesvan de GGD op. Bezoeken zullen vervallen tot 14 dagen nadat de laatste cliënt hersteld is. Laten we deze situatie zoveel mogelijk voorkomen door ons aan bovenstaande afspraken te houden.
  • Mocht u zich niet aan de instructies houden, dan behouden wij ons het recht voor u de toegang te ontzeggen, omdat u daarmee de gezondheid van onze bewoners, medebezoekers en medewerkers in gevaar brengt.
  • Wij zijn specialist in psychiatrie, multiproblematiek en cognitieve problemen bij ouderen Meer over onze zorg

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.