Mensen zitten op de bank

Dubbelzorg revalidatie

U heeft veel begeleiding en behandeling nodig, omdat er naast de lichamelijke ziekte meer problemen zijn zoals geheugenverlies, verwardheid of onrust.

Voor wie is dubbelzorg revalidatie?

U heeft een lichamelijke aandoening, zoals een gebroken heup of een beroerte. Tijdens uw ziekte of verblijf in het ziekenhuis komen andere problemen naar voren, zoals geheugenverlies of gedragsproblemen. Het is ook mogelijk, dat het leven thuis steeds moeilijker wordt. Meestal gaat het om onbegrepen gedrag, dat zich uit in verwardheid of onrust. In ieder geval is het niet duidelijk, wat er aan de hand is. Daarvoor is onderzoek nodig. Boterdiep Oost in het Heymanscentrum is de afdeling waar we dubbelzorg geven. U verblijft hier in een beschermde omgeving.

De afdeling is niet geschikt voor mensen, die een behandeling op een psychiatrische afdeling nodig hebben of een specialistische behandeling in een ziekenhuis.

Wat betekent dubbelzorg revalidatie?

Uw verblijf op de afdeling dubbelzorg revalidatie kent verschillende fases. Eerst ondersteunen we u om weer rust te vinden in het leven. Daarna gaan we de oorzaak van uw problemen onderzoeken. Als dat duidelijk is, maken we een behandelplan en gaan dat uitvoeren. Dit doen we samen met u en uw mantelzorger.

U gaat oefenen om weer zoveel mogelijk zelfstandig de alledaagse dingen te kunnen doen. Met de activiteiten sluiten we aan op uw persoonlijke behoeften en wensen. We kijken ook naar uw thuissituatie. Als u een andere woonomgeving nodig heeft, begeleiden we u daarbij.

Naast de lichamelijke zorg en begeleiding hebben we aandacht voor de verwerking van wat u en uw naasten is overkomen. Soms zijn er blijvende beperkingen, waarmee u moet leren omgaan. Uw partner, mantelzorger en andere naasten spelen hierin een belangrijke rol.

Een team van deskundige en gespecialiseerde medewerkers zorgt voor de begeleiding. De diverse behandelaren, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, specialist ouderengeneeskunde en psycholoog stemmen hun werk op elkaar af.

Het verblijf op de afdeling is tijdelijk en varieert van zes weken tot drie maanden. Een enkele keer kan dit uitlopen tot zes maanden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de medewerkers van de afdeling dubbelzorg (Boterdiep), telefoon (050) 520 86 61 (tussen 10.00 uur en 15.00 uur) of via de receptie van het Heymanscentrum, telefoon (050) 521 49 99. Ze geven u graag een rondleiding. U bent van harte welkom.

Aanmelden en kosten

Voor een verblijf op de afdeling dubbelzorg revalidatie is een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) nodig. In sommige situaties is een indicatie voor een Zorgzwaartepakket mogelijk. Voor beide financieringen geldt een eigen bijdrage. Uw huisarts of specialist kan u hierover meer vertellen. Onze medewerkers geven u ook graag meer informatie.

U kunt ook met een Persoonsgebonden Budget (PGB) bij ons terecht.

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis