Eten Gabrielflat

Verpleeghuis

U heeft intensieve zorg en behandeling nodig door lichamelijke of geestelijke beperkingen. Dignis biedt deze ondersteuning op diverse locaties; deskundig, bekwaam en met aandacht voor uw leefstijl.

Is een verpleeghuis geschikt voor u?

U krijgt steeds meer problemen door geheugenverlies. De oorzaak kan dementie zijn, een andere vorm van Niet Aangeboren Hersenletsel of een psychische aandoening. Zelfstandig wonen is voor u niet langer mogelijk. U heeft hulp nodig bij de dagelijkse verzorging en bij uw dagbesteding. Daarnaast is waarschijnlijk verpleegkundige hulp en behandeling van een arts, psycholoog of andere behandelaar nodig.

Als u herstelt van een ziekte of operatie kunt u ook bij ons terecht, tijdelijk of voor langere duur. Bij de behandeling richten we ons op de dingen die u kunt of weer kunt aanleren. Zodat u zoveel mogelijk weer zelfstandig gaat leven.

Wij sluiten aan bij uw leefstijl en houden rekening met uw levensinvulling. Het doel is dat u uw leven zoveel mogelijk kunt blijven voortzetten zoals u dat gewend bent. Om deze reden hebben we de meeste verpleeghuiszorg georganiseerd in kleinschalige woonvormen.

In de grotere locaties is het mogelijk dat de partner meeverhuist. Waar dat kan staat in dit overzicht

Mantelzorgers en familie zijn ook van harte welkom. We vinden het fijn als u die dingen blijft doen met uw partner of ouder, die u gewend bent. We overleggen graag wat we samen kunnen betekenen.

Wat en hoe in een verpleeghuis

Een team van verzorgenden, verpleegkundigen en woonzorgassistentes zorgt voor de dagelijkse zaken, zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke zaken en medicatie. Het behandelteam bestaat uit onder meer de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut en logopedist. Afhankelijk van de behoefte worden ze ingeschakeld.

U woont in een veilige en prettige omgeving waar dag en nacht begeleiding aanwezig is. In de meeste huizen heeft iedere bewoner een eigen kamer. Wij hebben deze ingericht met een bed en een kast. U kunt de kamer persoonlijk inrichten met kleinere meubels en uw bezittingen. In het huis zijn diverse voorzieningen zoals het restaurant, de huiswinkel en de kapper. Het aanbod kan per locatie verschillen.

Er is in het verpleeghuis een gevarieerd activiteitenprogramma. Vrijwilligers voeren de activiteiten meestal uit, zij worden hierin begeleid door de activiteitenbegeleiding. De activiteiten stemmen we af op de wensen van de bewoners. U kunt ook meedoen aan de dagbehandeling als er meer begeleiding nodig is bij uw dagbesteding. Of als u veel moet oefenen om te herstellen van een operatie.

Meer informatie en locaties

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met één van de locaties of met onze afdeling Woonzorgbemiddeling. U bent van harte welkom. Dignis heeft verpleeghuizen in Groningen en Drenthe.

De verpleeghuizen van Dignis in Groningen zijn:

De verpleeghuizen van Dignis in Drenthe zijn:

Overzicht van de wachttijden

Aanmelden en kosten

Om in een verpleeghuis te kunnen wonen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt bij ons terecht met een ZZP 5 tot en met 10. Een groot deel van de kosten wordt vergoed via de Wet Langdurige zorg (WLZ). Er geldt een eigen bijdrage. Op de pagina Tarieven en vergoedingen vindt u meer informatie, ook over verzekeringen en extra diensten.
U kunt ook met een Persoonsgebonden Budget (PGB) bij ons terecht.

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis