petunias

Tarieven en vergoedingen

Aan de zorg zijn kosten verbonden. Een groot deel ervan wordt vergoed. Hoeveel dat is en welke voorwaarden daarvoor gelden, leest u in de volgende tabbladen.

Dignis heeft voor de financiering een contract afgesloten met zorgverzekeraars. In het overzicht ziet u om welke zorgverzekeringen het gaat.

Verzorgingshuis en verpleeghuis

In een verzorgingshuis en verpleeghuis wonen mensen die de hele dag zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Deze zorg wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Om deze zorg te krijgen, is een indicatie nodig. Het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt deze op. Voor een indicatie zorg met verblijf betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl) vindt u hierover meer informatie.
Op de website van het Zorginstituut Nederland staat het WLZ Kompas. Hier vindt u veel informatie over kosten en vergoedingen van zorg.

Cliënten dienen zelf een verzekering voor inboedel en aansprakelijkheid af te sluiten. Ook de (aanvullende) ziektekostenverzekering is voor rekening van de cliënt.

Aanvullend op de diensten waarop u recht heeft volgens de WLZ, biedt Dignis aanvullende diensten aan. U kunt dan denken aan het huren van een ruimte, bezoek aan de kapper en dergelijke. De prijzen vindt u in bij het hoofdstukje ‘aanvullende diensten’.

In het verpleeghuis vragen we een maandelijkse kleine bijdrage voor bijzondere activiteiten en persoonlijke uitgaven (de ‘verwengelden’). De kosten zijn circa 9 tot 12 euro per maand. Het is uiteraard vrijblijvend om hieraan mee te doen.

Kortdurend verblijf

U verblijft tijdelijk in een van de huizen van Dignis en krijgt de zorg en begeleiding die u nodig heeft. Kortdurend verblijf noemen we ook wel Eerstelijns zorg. Deze zorg wordt vergoed vanuit Zorgverzekeringswet. Dignis heeft voor de financiering met zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent, dat de kosten worden vergoed. U betaalt aan de zorgverzekering een verplicht of vrijwillig eigen risico. Uw zorgverzekering kan u informeren over de voorwaarden.

Verzorging en verpleging thuis

De kosten voor wijkverpleging (verzorging en verpleging) worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Dignis heeft hiervoor met zorgverzekeraars een contract afgesloten.  Wijkverpleging valt onder het basispakket van de zorgverzekeraar. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage en eigen risico. Uw zorgverzekering kan u informeren over de voorwaarden. De wijkverpleegkundige kijkt met u welke zorg nodig is en regelt de indicatie.

Volledig Pakket Thuis

Als u gebruik maakt van het Volledig Pakket Thuis (VPT) worden de kosten vergoed uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U krijgt dan alle zorg en ondersteuning die u in een woonzorgcentrum zou krijgen, maar dan bij u thuis. Voor een VPT geldt een eigen bijdrage, die afhankelijk is van het inkomen. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl) vindt u meer informatie. Het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicatie.

Modulair Pakket Thuis

Met een Modulair Pakket Thuis (MPT) krijgt u ook thuis het totale pakket aan zorg, dat u in een woonzorgcentrum zou krijgen. U kiest welke delen (modules) u wilt ontvangen en welke niet. U kunt de verschillende onderdelen ook afnemen bij diverse zorgaanbieders. Er zijn voorwaarden aan verbonden.
De kosten voor MPT worden vergoed uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Er geldt een eigen bijdrage, die lager is dan bij andere financieringen. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl) vindt u meer informatie.

Thuiszorg en thuisbegeleiding

De kosten voor huishoudelijke hulp en thuisbegeleiding worden voor een deel vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente bepaalt of u hiervoor een indicatie krijgt. Het beleid kan per gemeente verschillen. Bij het zorgloket van de gemeente ontvangt u meer informatie.

Dignis heeft voor de financiering een contract afgesloten met zorgverzekeraars. U betaalt een eigen bijdrage, afhankelijk van het inkomen en het aantal uren zorg dat u krijgt. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl) vindt u meer informatie.

Dagbesteding

Om mee te doen aan dagbesteding heeft u een indicatie nodig. De gemeente bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. De kosten worden voor een deel vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U betaalt een eigen, inkomensafhankelijke bijdrage. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl) vindt u meer informatie.
Voor uitstapjes, materiaal voor activiteiten en dergelijke betaalt u een onkostenvergoeding aan Dignis. De prijzen kunnen per locatie verschillen.
Als u niet zelf naar de dagbesteding kunt komen, ontvangt u ook een indicatie voor vervoer en begeleiding. De kosten daarvoor worden voor een deel vergoed vanuit de WMO. De medewerkers van de dagbesteding of de wijkverpleegkundige kunnen hierover meer informatie geven.

Geriatrische revalidatie

De kosten voor geriatrische revalidatie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Dignis heeft voor de financiering met zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent, dat de kosten voor een groot deel of volledig vergoed worden. Uw zorgverzekering kan u informeren over de voorwaarden.

Tarieven en aanvullende diensten

Cliënten van Dignis kunnen tegen vergoeding gebruik maken van extra diensten. Deze diensten vallen buiten de basiszorg. U kunt dan denken aan het wassen van kleding, bezoek aan de kapper of meedoen aan een bijzondere activiteit.  De prijzen vindt u in de Tarievenlijst.
De prijzen gelden ook voor cliënten, die niet in een verzorgingshuis of verpleeghuis wonen en voor cliënten die met een PGB betalen.
Voor de bewoners van de Dignis locaties is de prijs van de maaltijden inbegrepen in de prijs voor het verblijf. Wilt u extra maaltijden bestellen bijvoorbeeld als u bezoek krijgt, dan betaalt u daarvoor. Op de website van de restaurants vindt u informatie over de prijzen van de maaltijden.

PGB

U kunt bij Dignis zorg inkopen met een Persoons Gebonden Budget (PGB). Als u voldoet aan een aantal voorwaarden, krijgt u een budget toegekend. Daarmee regelt u uw eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de zorg met een PGB te beheren. Meer informatie vindt u op de website van PGB

Aanvullende (extra) diensten vallen buiten de basiszorg. Maakt u gebruik van aanvullende diensten, dan betaalt u daarvoor. Meer informatie vindt u bij ‘aanvullende diensten’.

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis