vrouw met hoed in veld

Jongeren en dementie

Dementie kan ook voorkomen op jongere leeftijd. De zorg en begeleiding van Dignis zijn afgestemd op de wensen van deze mensen. Er is veel aandacht voor een zinvolle dagbesteding.

Wie zijn de jongeren met dementie?

Bij jongere mensen met dementie is vergeetachtigheid meestal niet het eerste dat opvalt. Gedragsveranderingen, zoals prikkelbaarheid, dwangmatig gedrag en achterdocht doen vermoeden dat er iets aan de hand is. Het duurt vaak lang voordat er geconstateerd wordt dat iemand lijdt aan de ziekte dementie.

Jongere mensen met dementie zijn zich goed bewust van hun ziekte. Ze staan midden in het leven met een gezin, werk en hobby’s. De oorzaak van de ziekte is bij jongeren veel diverser. Dit alles vraagt om een speciale zorg en begeleiding.

Welke begeleiding is er voor jongeren met dementie?

De zorg en begeleiding stemmen we af op de wensen en behoeften van de jongeren. Aandacht en houvast zijn onze uitgangspunten. De volgende vormen van ondersteuning zijn mogelijk.

U woont nog zelfstandig, maar heeft hulp nodig om met de ziekte om te gaan. Misschien heeft u moeite met het dagritme of een zinvolle invulling van de dag. U kunt de dagbesteding bezoeken. Vooral de Keerkring organiseert regelmatig activiteiten voor jongere mensen. We ondersteunen u om zo lang mogelijk in uw eigen omgeving te kunnen blijven wonen. We sluiten aan bij uw interesses en stimuleren om actief te blijven.

Voor jongere mensen met dementie die niet meer thuis kunnen wonen hebben we een paar woningen. U woont met een kleine groep mensen in een huiselijke omgeving. Het leven van alledag past bij uw leeftijd. Er is veel mogelijk, zowel binnenshuis als buitenshuis. Deze woonvorm hebben we in ’t Blauwbörgje.

Familie, vrienden en naasten zijn belangrijk. We hebben dan ook veel aandacht voor hen. We kunnen adviseren en ondersteunen in de thuissituatie. En ze zijn natuurlijk welkom in de woningen. Om mee te doen met het leven van alledag.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de teamleider van de dagbesteding of met één van de woonlocaties. U bent van harte welkom.

Wonen voor jongere mensen met dementie vindt u in:
t Blauwbörgje

Alzheimer Nederland heeft een steunpunt voor jongere mensen met dementie in Groningen, Drenthe en Friesland. Meer informatie vindt u op de website jongdementerend

Op de website van Alzheimer Nederland vindt u ook meer informatie

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis