dignis afbeeldingen website (1)

Bezoek bij Dignis in de lockdownperiode

Beste familieleden en naasten van cliënten en bewoners van Dignis,

De besmettingen met het coronavirus nemen sterk toe. Dit merken we ook binnen onze locaties. U heeft maandagavond 14 december in de persconferentie kunnen horen dat verscherping van de regels noodzakelijk is om het tij te keren.

Bezoek met inachtneming van gedragsregels

Onze locaties blijven open voor bezoek. Wel vraag ik u nogmaals om alle gedragsregels zeer goed in acht te nemen. De meeste besmettingen komen van mensen die al wel lichte klachten hebben maar nog niet weten dat ze corona hebben. Kom daarom alleen op bezoek wanneer u géén klachten heeft. Een besmetting is snel gebeurd en valt niet terug te draaien. Blijf ook thuis wanneer u in de nabijheid bent geweest van iemand die positief getest is op
het coronavirus.

Bezoekregeling blijft van kracht

De huidige bezoekregeling in uw locatie blijft van kracht. Ik verzoek u nadrukkelijk om bij het betreden van de locatie gebruik te maken van de beschikbare medische mondkapjes. Dit in verband met extra veiligheid. Bezoek blijft enkel toegestaan in de kamer van de bewoner, waar u uw mondkapje op houdt. Bezoek kan op dit moment nog niet in gemeenschappelijke ruimtes komen, zoals de woonkamers.
In het geval dat er in een locatie een besmetting wordt geconstateerd kan de locatiemanager, in overleg met de directie en de cliëntenraad, tijdelijk besluiten tot een verscherpte bezoekregeling. Hierover wordt u dan geïnformeerd.

Feestdagen met een feestelijk tintje

Op de locaties vieren we de feestdagen met een feestelijk tintje. Uw familielid/naaste heeft een zeer kwetsbare gezondheid. Familiebijeenkomsten zijn dit jaar voor hen risicovol. Mijn advies aan u is om te kiezen voor
veiligheid en dit jaar uw familielid/naaste niet op te halen en mee te nemen naar huis. Mocht u hiertoe toch besluiten dan geldt in dat geval het overheidsbeleid waarin gesproken wordt over het maximaal aantal toegestane bezoekers per huishouden. Natuurlijk is het erg leuk als u op bezoek komt en iets meeneemt voor uw dierbare. Kies dan
voor etenswaren die voorverpakt zijn, bv chocolaatjes of vruchtensap. Ook bloemen zijn feestelijk. Zelfgemaakte etenswaren zijn op dit moment niet toegestaan.

Begrip en respect

Heel veel familieleden en naasten houden zich aan de corona-gedragsregels, dragen een medisch mondkapje, vullen de bezoekersregistratie in en helpen mee om het zo veilig mogelijk te houden. Hartelijk dank hiervoor. De cliënten van Dignis zijn allemaal kwetsbaar. Een coronabesmetting heeft voor hen vrijwel altijd ernstige gevolgen.
Er zijn echter ook bezoekers die zich niet aan de regels houden, in discussie gaan of hun teleurstelling afreageren. Aan u vraag ik uw medewerking en begrip. Ik verzoek u om te allen tijde vriendelijk en respectvol met onze medewerkers om te gaan. Zij werken al maanden in soms zeer moeilijke omstandigheden om de zorg aan uw dierbare te verlenen. Ondersteun ze hierbij door u aan de bezoekregeling te houden. En draag zo bij aan de
veiligheid van ook uw geliefde.

Het gaat dit jaar helemaal anders dan anders. Thuis en op het werk. Houd vol! De in aantocht zijnde coronavaccins kunnen verlichting van de coronacrisis brengen.

Ik wens u en uw dierbaren goede feestdagen en een gezond en gelukkig 2021.

Met vriendelijke groet,

Inge Pesch
Medisch directeur Dignis

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.