Rommy de Jong

Rommy de Jong

Specialist Ouderengeneeskunde
Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.