Zorg Thuis+ zoekt leden voor de cliëntenraad!

Geplaatst op 15 augustus 2019

Voor Zorg Thuis en Zorg Thuis+ zijn we op zoek naar leden voor de cliëntenraad.

De specialistische teams van Zorg Thuis+ helpen bij psychische problemen en geheugenverlies. Ze zijn er voor mensen die thuis wonen.

De cliëntenraad heeft als doel de medezeggenschap van cliënten te bevorderen door onder andere het leveren van inspraak.

De cliëntenraad heeft hierbij de volgende doeleinden voor ogen:

  • Een optimale afstemming van de zorgverlening op de wensen en behoeften van de cliënt.
  • Het optimaliseren van de kwaliteit van zorg volgens het Kwaliteitskader

Naast deze doeleinden heeft het hebben van een cliëntenraad de volgende voordelen:

  • Door de CR (cliëntenraad) komt er meer geld beschikbaar voor de cliënt(en).
  • Binnenkijken bij een grote zorgorganisatie is uitermate boeiend.
  • Het beperkt zich tot 2 keer per jaar een bijeenkomst met managers en met thema’s door de organisatie of door de CR-leden ingebracht.
  • Er is een onkosten-/vacatieregeling van toepassing.
  • De cliëntenraadpleging in de extramurale zorg is landelijk nog in opkomst dus hierin kan de kandidaat ook zijn bijdrage leveren.

 

Wanneer u interesse heeft kunt u zich melden bij Marijke Santema op telefoonnummer  06 57 72 65 21 (’s morgens bereikbaar) of per mail m.santema@lentis.nl

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.