Groningse ouderenorganisaties werken samen op arbeidsmarkt

Geplaatst op 10 juli 2018

Op maandag 9 juli ondertekenden ouderenzorgorganisaties uit de provincie Groningen, waaronder Dignis, het convenant ‘Verpleeghuizen Zorgkantoorregio Groningen; Thuis in het verpleeghuis’. Met de ondertekening verbinden ze zich aan een gezamenlijke en regionale aanpak van de tekorten in de ouderenzorg. Het convenant kwam tot stand in samenspraak met zorgkantoor Menzis, alle onderwijsinstellingen, samenwerkingsverband NetwerkZon en werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord. De afspraken zijn bindend voor in ieder geval de komende drie jaar.

Thuis in het verpleeghuis

Het convenant komt voort uit het programma Thuis in het Verpleeghuis van het ministerie van VWS. Kern van dit programma is de implementatie van het kwaliteitskader Verpleeghuizen met als doel om de zorg voor ouderen merkbaar te verbeteren. Het aantrekken en behouden van medewerkers is daarbij een complex vraagstuk dat vraagt om een krachtige samenwerking en innovatieve én duurzame oplossingen.

Forse vacaturedruk

Uit een regionale arbeidsmarktanalyse blijkt dat er op dit moment al een forse vacaturedruk bestaat op nagenoeg alle functies binnen de ouderenzorg. De analyse toont daarmee de urgentie aan, maar biedt tegelijkertijd aanknopingspunten om hiermee aan de slag te gaan.

Niet concurreren op arbeidsvoorwaarden

De bereidheid om elkaar te helpen en van elkaar te leren is een belangrijk uitgangspunt, waarbij organisaties elkaar niet langer beconcurreren op arbeidsvoorwaarden. Ze slaan de handen ineen om uitstroom binnen de regio zoveel mogelijk te beperken en instroom te versterken.

Regionaal actieplan

ZorgpleinNoord is als werkgeversorganisatie nauw betrokken bij de totstandkoming van het convenant en vervult daarin een coördinerende en verbindende rol. Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) zet ZorgpleinNoord zich samen met zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en de overheid in voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. De afspraken die de ouderenzorgorganisaties binnen het convenant hebben gemaakt, vormen een onderdeel van deze regionaal brede aanpak, vertaald naar specifieke behoeften van de ouderenzorg in Groningen.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.