Voornemen sluiting Gabriël Kleinschalig Wonen

Geplaatst op 24 januari 2018

De directie van Dignis heeft het voornemen de groepswoningen voor Kleinschalig Wonen in Gabriël te sluiten. Het gaat om twee woningen waar op dit moment nog elf bewoners verblijven. Dignis blijft in Hoogkerk aanwezig met de extramurale zorg aan klanten in Gabriël en omgeving. In overleg met de eigenaar van het gebouw is besloten om ook de exploitatie van het restaurant ongewijzigd voort te zetten. Het Ontmoetingscentrum blijft ook open.

Toelichting op het besluit

De huidige bewoners hebben een (zeer) intensieve zorgvraag en kunnen door ernstige en complexe problemen van de ziekte dementie niet meer thuis blijven wonen. De zorg aan deze mensen stelt hoge eisen aan de inzet van medewerkers en behandelaren. We streven ernaar de beste kwaliteit van zorg en behandeling aan bewoners te geven in een omgeving die past bij hun situatie. In toenemende mate kunnen we echter niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen in deze groepswoningen. Het gaat bijvoorbeeld om de beschikbaarheid en inzet van behandelaren. Zij werken vanuit een andere locatie en kunnen niet direct aanwezig zijn. Ook kunnen we met de huidige formatie niet voldoen aan de kwaliteitseis van permanent toezicht in de huiskamers. Daarnaast zijn de woningen niet meer geschikt om goede zorg en behandeling te geven aan de huidige bewoners. De deuropeningen zijn te klein voor de tilliften en hoog-laag-bedden en de kamers niet ruim genoeg om de tilliften te draaien.

Adviestraject en vervolg

Medewerkers, bewoners en familieleden zijn door de directie geïnformeerd. De Ondernemingsraad van Dignis en de Cliëntenraad van Gabriël hebben een adviesaanvraag ontvangen over het voorgenomen besluit. Na ontvangst van de adviezen zal de directie van Dignis een besluit nemen over de sluiting van Gabriël Kleinschalig wonen.
Bij sluiting hebben de huidige bewoners voorrang in de keuze voor een nieuw onderkomen op één van de andere Dignis locaties voor psychogeriatrie in de stad Groningen of in Drenthe. Het is uiteraard aan de bewoners en familie om te besluiten of ze van dit aanbod gebruik willen maken. Dignis ondersteunt en begeleidt de bewoners en familie waar men dit wenst om de veranderingen zo goed en rustig mogelijk te laten verlopen.
De medewerkers met een dienstverband bij Dignis krijgen bij sluiting van de woningen met voorrang een werkplek aangeboden op een andere Dignis locatie. De uitgangspunten in het sociaal plan zijn richtinggevend voor de overplaatsingen. Met de vrijwilligers wordt geïnventariseerd op welke plek elders binnen Dignis zij hun werk kunnen en willen voortzetten.

 

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis