Deelnemers gezocht bijeenkomst zorg in laatste levensfase

Gelukkig ouder paar op de bank
Geplaatst op 30 november 2017

Op dinsdag 12 december vindt een bijeenkomst plaats over zorg in de laatste levensfase voor mensen met dementie. Is bij u beginnende dementie vastgesteld of bent u naaste van iemand die de ziekte dementie heeft? Dan bent u van harte welkom op de klankbordbijeenkomst, die wordt georganiseerd door Zorgbelang Groningen.

Meepraten over wensen voor laatste levensfase

Op de bijeenkomst kunt u meepraten over een gesprekswijzer ter ondersteuning van zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg). Deze gesprekswijzer is speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie door onderzoekers van Ligare, het consortium palliatieve zorg Noordoost Nederland. Voordat zij verder gaan met de ontwikkeling, willen ze graag de mening horen van de mensen zelf. Uw deelname op basis van uw ervaringen stelt Zorgbelang Groningen zeer op prijs.

Doel van de bijeenkomst

Tijdens de laatste levensfase is het essentieel dat de (palliatieve) zorg goed aansluit op de wensen en behoeften van patiënten en hun naasten. Bij mensen met dementie zal het gesprek hierover al vroegtijdig gevoerd moeten worden. Dat is niet eenvoudig, voor zowel de patiënt als de naasten. Het is moeilijk om concreet te weten wat je wilt in een situatie die je (nog) niet kent. Ervaringen van de mensen zelf zijn daarom waardevol bij het ontwikkelen van palliatieve zorg en een gespreksinstrument ter ondersteuning hiervan.

Hoe de bijeenkomst eruit ziet

De bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur. Er kunnen 6 tot 12 personen meedoen aan het gesprek. Na een korte kennismaking zal Madeleen Uitdehaag vertellen over het project ‘Markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning bij mensen met dementie.’ Madeleen is onderzoeker bij de Saxion Hogeschool. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over dit project en over de gesprekswijzer. De uitkomsten van het gesprek worden meegenomen in de definitieve versie van de gesprekswijzer.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 december 2017, van 19.00 uur tot 21.30 uur bij Zorgbelang, Hoendiep 95, 9718 TE Groningen. U kunt in de buurt van het gebouw parkeren. De reiskosten en onkosten worden vergoed.
U kunt zich aanmelden bij Marieke Nanninga (projectleider patiëntparticipatie), e-mail m.nanninga@zorgbelang-groningen.nl. Bij Marieke kunt u ook terecht voor meer informatie, via het mailadres of telefonisch 050 571 39 99.

 

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis