Notulisten gezocht voor cliëntenraden

Geplaatst op 28 november 2017

Dignis is een organisatie voor ouderenzorg met locaties in de stad Groningen en Drenthe. We hebben Verzorgingshuizen en Verpleeghuizen, Thuiszorg, centra voor dagbesteding en specialistische ouderenzorg. De locaties hebben een eigen cliëntenraad, die de belangen behartigt van de cliënten en bewoners. In de cliëntenraad hebben cliënten en familieleden zitting. De cliëntenraad overlegt met de leiding van de locatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Alle onderwerpen die te maken hebben met zorg, wonen en welzijn worden besproken in de cliëntenraad.

Voor de cliëntenraden van het Heymanscentrum en Veldspaat zoeken we een notulist

Taken en werkzaamheden

  • Notuleren van de vergaderingen
  • Uitwerken van de verslagen
  • Concept verslagen bespreken met de voorzitter

Wat we verwachten

  • Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse taal
  • Helder kunnen formuleren, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
  • Computervaardig, ervaring met Office (Word, Excel)
  • Goede sociale en communicatieve vaardigheden
  • Kunnen omgaan met vertrouwelijke gegevens
  • Nauwkeurig en systematisch werken

Bekendheid met de Ouderenzorg en de Wet op de Medezeggenschap Cliënten is een pré of u bent bereid u deze kennis eigen te maken.

Wat we bieden

Een interessante functie in een omgeving, waar u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de ouderenzorg en op de locatie. U krijgt een vrijwilligerscontract. De reiskosten en overige onkosten worden vergoed.

Over de locaties

Het Heymanscentrum heeft alle vormen van wonen, zorg en welzijn onder één dak. Senioren kunnen een appartement huren met of zonder thuiszorg. In het huis wonen mensen met de ziekte dementie, een psychische ziekte of andere problemen door het ouder worden. Er is dagbesteding voor diverse groepen. We hebben een specialistische afdeling voor revalidatie en een hospice. Wijkbewoners kunnen meedoen aan de activiteiten en eten in het restaurant. Alle doelgroepen zijn vertegenwoordigd in de cliëntenraad.
De cliëntenraad van het Heymanscentrum vergadert iedere tweede woensdag van de maand, van 16.00 uur tot 18.00 uur in een van de vergaderruimtes van het Heymanscentrum. De locatie staat in het zuiden van de stad Groningen

In Veldspaat wonen senioren. Er zijn appartementen te huur met en zonder thuiszorg, in de zorgwoningen krijgen mensen verzorgingshuiszorg en in de groepswoningen wonen mensen met dementie. Senang Bersama is de dagbesteding voor Molukse en Indische ouderen. Het Zorg Thuis team werkt ook in de buurt. Wijkbewoners doen mee aan activiteiten en kunnen eten in het restaurant.
De cliëntenraad vergadert één keer in de maand op dinsdag van 13.30 uur tot 15.30 uur in een van de vergaderruimtes van Veldspaat. De locatie staat in de wijk Vinkhuizen in Groningen.

Meer informatie

Heeft u belangstelling voor het notuleerwerk op één of beide locaties of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Corry Deurloo. c.deurloo@lentis.nl of 06-319 44 389

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis