Nieuwe cliëntenraad voor ’t Holthuys

Woonzorgcentrum ’t Holthuys heeft een nieuwe cliëntenraad. De raad is vorige week geïnstalleerd door Corstiaan Bruinsma, lid van de Raad van Bestuur van Lentis. Ter gelegenheid van dit feestelijke moment werd er een foto gemaakt.

Iedere Dignis locatie heeft een cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad behartigen de belangen van de cliënten en bewoners. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies over bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg, veiligheid, activiteiten en het beleid van de organisatie. Er is regelmatig overleg met de leidinggevenden van de locatie. Voor meer informatie over het werk van de cliëntenraden klikt u hier.

Heeft u een vraag voor de cliëntenraad van ’t Holthuys of wilt u eens van gedachten wisselen over de zorg? Neemt u dan contact op met de voorzitter de heer Bert ter Laan, bereikbaar via de receptie 0592 530999 of per e-mail holthuys@lentis.nl