Nieuw behandel- en kenniscentrum

Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel of dementie met ernstige gedragsproblemen kunnen binnenkort terecht in het nieuwe Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag (KEP) in het Heymanscentrum. In dit behandelcentrum brengen Lentis en Dignis hun kennis en expertise bij elkaar.

Niet Aangeboren Hersenletsel of dementie

Het kenniscentrum is bedoeld voor mensen bij wie het vermoeden bestaat dat zij een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of een ernstige vorm van dementie hebben. De patiënten vertonen ernstige gedragsproblemen, waarvoor de behandelingen in reguliere verpleeghuizen of behandelafdeling ontoereikend zijn. Patiënten bij wie een van de ziektes al is geconstateerd, kunnen ook opgenomen worden.

Onderzoek en behandeling

In het KEP vindt onderzoek plaats naar de oorzaak van de ziekte NAH en dementie. De principes van positieve gezondheid zijn uitgangspunt voor de behandeling. Patiënten krijgen een individueel behandeltraject, waarbij we de balans zoeken tussen herstel en het leren omgaan met de ziekte en de gevolgen. De omgeving van de patiënt wordt actief betrokken bij het behandeltraject. De visie op belevingsgerichte zorg is de leidraad voor verzorging en behandeling. De behandelingen vinden zowel ambulant als klinisch plaats.

Nieuwe vestiging

Het nieuwe behandelcentrum KEP is per 5 september 2017 gevestigd in het Heymanscentrum. De locatie staat aan de Henri Dunantlaan 20 in het zuiden van de stad Groningen.
Meer informatie over het Heymanscentrum vindt u hier.
Verwijzers vinden meer informatie over de verwijsprocedure op de website van Lentis