Jong en oud in De Omloop

Omloop buitenkant en terras

Bewoners van De Omloop in Norg en peuters van kinderopvang Triangel gaan samen activiteiten ondernemen. Eens in de drie weken komen op maandagmorgen een paar kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar op bezoek in De Omloop. Er worden liedjes gezongen, oud en jong doen samen spelletjes en ze luisteren naar verhalen. Iedere keer worden de activiteiten uitgevoerd in een andere huiskamer van De Omloop, zodat alle bewoners kunnen meedoen.

Enkele bewoners gaan ook op bezoek naar kinderopvang Triangel. Dan zoeken de medewerkers van Triangel uit wat ouderen en jongeren samen gaan doen. Er gaan begeleiders mee met de bezoeken over en weer. Voor een bezoek aan de kinderopvang wordt ook een familielid uitgenodigd.