Terrasschermen voor de Enk

Geplaatst op 26 september 2016

Op 30 september overhandigt de heer Wallinga van het Ouderenfonds een cheque van 2000 euro aan de bewoners van de Enk. Met deze gift kunnen de schermen voor het dakterras van het verpleeghuis worden aangeschaft.

Actief buiten bezig zijn

De tuin en het dakterras van de Enk zijn speciaal ingericht voor de bewoners en hun familieleden. In een veilige omgeving kunnen ze buiten actief bezig zijn. Een wandeling maken, de plantjes water geven en meehelpen met kleine tuinklusjes. De projectgroep Tuin Ruimte zet zich er intensief voor in om de buitenruimtes op zo’n manier in te richten, dat de bewoners gestimuleerd worden om meer te bewegen en buiten te zijn. Ze wordt hierbij geholpen door vrijwilligers, leerlingen van VMBO Terra Groen en familieleden.

Dakterras aantrekkelijker voor bewoners

In het voorjaar bleek, dat er op het dakterras onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de zitjes. Het waait er bijna altijd. Een eigen bedachte oplossing bracht onvoldoende beschutting. Toen is het idee van de terrasschermen bedacht en zijn de medewerkers begonnen met fondsenwerving.

Gift Ouderenfonds

De gift van 2000 euro is afkomstig van het Fonds Ab Laane, een van de fondsen die is ondergebracht bij het Nationaal Ouderenfonds. Dit fonds zamelt geld in voor projecten die uitsluitend ten goede komen aan kwetsbare ouderen. In de Enk zijn ze blij met de gift. Nu kunnen ze nog meer genieten van het kleurig versierde en gezellige dakterras.

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis